www.vandrern.com Logo
Jotsætra - Langsjøsetra - Sømådalen

Jotsætra - Langsjøsetra - Sømådalen

Turopplevelser
Skrevet av: Vandrern ,, (se flere artikler)
Kilometer: 8 km
Muligheter: Fottur,Historie,

Enkel tur
Dette er en fin rundtur på 8 km. forbi to setre hvor den ene er delvis i drift med salg av kaffe og vafler kun deler av året
Turen starter og her ved Johnsgård Turistsenter hvor stien er godt merket.
Vandringen går på en fin sti/traktorvei gjennom vakker natur og første sæter er Jotsætra.
Dette er den sætra med salg av kaffe og vafler.
Denne sætra har fem bygg hvor det ene er tatt av tidens tann
Det største og det beste bygget har all servering.
Videre går stien nord - nordvest hvor det om en stund vil støtes på en gapahuk, klar til en rast.
Rett ved denne ligger langsjøsetra delvis grodd igjen i busker og kratt, hvor ett bygg er rak i ryggen.
Stien videre ned mot johnsgård er igjennom mer vakker natur, myrområder og helt klare bekker.
Denne turen anbefales helt klart.

God Tur.

Vandrern