www.vandrern.com Logo
Andelva - Eidsvoll Verk

Andelva - Eidsvoll Verk

Turopplevelser
Skrevet av: Vandrern ,, (se flere artikler)
Kilometer: 3 Rundtur
Muligheter: Fottur,

Enkel tur
Grunnlovsbygda Eidsvoll tilbyr en flott kultursti langs Andelva, ei lita,
men flittig elv som opp gjennom årene har spilt en helt sentral rolle i liv og virksomhet på Øvre Romerike.
Hele 15 forskjellige fiskearter er registrert i Andelva.
Treforedlingsindustriens inntog medførte sagbruk og tresliperier som resulterte i en av verdens største tremasseeksportører. Ved Andelva var det også et teglverk der det ble produsert murstein, drensrør og takstein.
Industrien ved Andelva var selve ryggraden i Eidsvolls økonomi i 100 år.
Her er det også muligheter for Beversafari.
beveren er aktiv på kvelden.
God tur.

Turveien
Turen starter ved Gamle Eidsvoll Verk Bru fra 1813. Videre forbi det nye «Wergelands Hus» og nedover langs Andelva. Stien slynger seg langs elva i et idyllisk landbruksområde og store evjer. Ved Mago C i Venjarfossen går turen videre tilbake over Venjarmoen, Myravegen og til Eidsvollsbygningen.


Tips:
Avslutt turen med en omvisning i Eidsvollsbygningen. Her er også en liten kafé med enkle retter. Se www.eidsvoll1814.no for mer informasjon.

Enkel fottur
3 kilometer