www.vandrern.com Logo
Søndag 18.04.2021. Oppenveien - Håvelsrud - Kalvsjø. Lunner kommune

Søndag 18.04.2021. Oppenveien - Håvelsrud - Kalvsjø. Lunner kommune

Turopplevelser
Skrevet av: Tron Olav Kittelsen (se flere artikler)
Kilometer: 5.20 km
Muligheter: Fottur,

Enkel tur
I formiddag tok vi en liten tur i nabolaget, blir litt sånn frem til jeg er helt klar for de mer krevende turene.
Men dette ble en fin tur i fint vær igjen. Noen partier med snø og is, hvor jeg måtte trå litt varsomt.
Men hovedsakelig bart og greit der solen kommer til.
Dette er nok en fin tur for de aller fleste.
Kjenner det ikke går så raskt fremover med benet som jeg hadde håpet på, men fremover går det.
Så snart,,,,, ja så snart blir det litt mer ulent terreng på meg. Kan nesten ikke vente.
Turkart:
https://www.alltrails.com/explore/map/oppenveien-havelsrud-kalvsjo-lunner-kommune-30cde89


https://www.facebook.com/Tronkittelsen

https://www.instagram.com/tronolavkittelsen/

https://tronk.blog/