www.vandrern.com Logo
Lørdag 29.08.20 Avalsjøen - Leirsjøen - Helleren. Romeriksåsen.

Lørdag 29.08.20 Avalsjøen - Leirsjøen - Helleren. Romeriksåsen.

Turopplevelser
Skrevet av: Tron Olav Kittelsen (se flere artikler)
Kilometer: 12,78 km
Muligheter: Fottur,

Enkel tur
Avalsjøen - Leirsjøen - Helleren. Romeriksåsen.
I ettermiddag var tanken at vi skulle ta en kortere tur, men det røyk vi på. Ble lenger en planlagt. Men så ble det også en veldig fin tur. Her var det variasjon i naturbilde, og egentlig ingen store utfordringer. Veldig fornøyd her. Masse fint å se. Målet ble da Helleren. Vi har aldrig vært der, så på tide. Det er litt historie rundt den plassen.
Kilde ut.no. Men skrevet av privat person:
Heller’n (Hellersteinen)
Kanskje alt ved den yngre steinalders begynnelse, for 6000 år siden, holdt de første menneskene til ved denne 400 m3 store flyttblokken.
Den ble sikkert flittig brukt fremover mot år 500 f.kr, da klimaet gjorde varig tilhold svært vanskelig.
Håkon Håkonsson fòr over Asaksskogen (=åsskogen) i 1225 med 1/3 av hæren sin. De lå ute og led vondt, da vegen ikke var brøytet. Det er sannsynlig at de fòr forbi Heller’n.
Første gang vi hører om steinen, er under en grensetvist i 1470. Gunnar Gudleiksson vitnet farens ord om at han da i sin ungdom for ca 80 år siden, sammen med Bukke-Petter og Torer på Vien drog til lagtinget på Eidsvoll, hvilte ved Heller’n.
Oppe på steinen, på den nord-østre spissen, er det en liten, rund grop som det er spekulert mye om. Noen har ment det er en skålgrop, et kultsymbol, noen trodde det var et grensemerke, - men nå mener arkeologer det er en naturdannelse, ei lita jettegryte, dannet i istiden.
Turen anbefales.


Besøk og lik gjerne:

 

https://www.instagram.com/tronolavkittelsen/