www.vandrern.com Logo

Stasjonstien Høst 2018

Turopplevelser
Skrevet av: Tom Grefsheim (se flere artikler)
Kilometer: 16 km
Muligheter: Fottur,

Enkel tur

"Stasjonsstien" er på ca. 16 km. Den går gjennom utmarka omtrent midt imellom og parallelt med E6 og jernbanen. På vegen passerer man mange gamle kulturminner og nedlagte husmannsplasser. Hele turen tar minst 4-6 timer med vanlig turtempo. Toget stopper både på Stange og Tangen stasjon, og det går vanligvis en gang i timen. Det er enkelt å parkere på en av stasjonene og så ta toget til den andre stasjonen og gå tilbake. Det finnes et kart i pdf-format (to A4-ark) som du kan skrive ut og ta med på turen, se den andre lenken i lenkeboksen.

Turen starter forbi Stangehallen og gjennom et boligfelt før du går ut i skogen og inn i Våletjern naturreservat der det ligger et nytt fugletårn like ved stien. Etter å ha passert tjernet, kryper du opp på åsryggen som går nord-sør. Av og til får du glimt av større garder som etter hvert går over til mindre garder og husmannsbruk. Når du passerer vegen til tømmerterminalen på Sørli, er du ikke så langt unna Russerhula, som i noen dager under krigen skjulte rømte russiske krigsfanger. Så nærmer du deg Stange prestmark der det tidligere var mange husmannsplasser, som nesten samtlige er fraflyttet. Denne delen av stien er forholdsvis øde, men når du nærmer deg Tangen, blir det igjen noen hus å se. Like før Tangen kan du ta avstikkeren opp på bygdeborgen Gjellberget med en fantastisk utsikt over Tangen sentrum.

link til kart https://ut.no/tur/116667/stasjonsstien-fra-stange-til-tangen/kart#10.59/60.6672/11.2323
Jan Tore Kvehaugen
Gotaasalleen 4H
2050 Jessheim
Mobil: 98625465